Dự án

[rank_math_breadcrumb]

Hệ thống phần mềm thu phí giao thông – iToll bao gồm các phân hệ:

1. Phân hệ phần mềm Nhận dạng biển số (Kèm khóa cứng)

Nhận dạng, biên dịch biển số (Recognization ETC)

2. Phân hệ phần mềm Quản lý soát vé và điều khiển làn xe

* Chức năng chính: Quản lý soát vé, Giao tiếp, điều khiển thiết bị tại làn xe

* Phân hệ soát vé:

– Soát vé một dừng sử dụng vé lượt, vé tháng/quý/năm

– Soát vé không dừng thông qua việc đọc thẻ Etag

– Soát vé hỗn hợp

* Phân hệ giám sát hậu kiểm:

– Hậu kiểm soát vé tự động: Xử lý giao dịch ETC tại làn sử dụng thẻ Etag

– Hậu kiểm soát vé một dừng: Xử lý giao dịch MTC tại làn (Sử dụng vé lượt, vé tháng/ quý/ năm)

* Xử lý sự cố:

– Xử lý sự cố tại làn

3. Phân hệ phần mềm quản lý trung tâm trạm thu phí (Quản trị hệ thống)

* Quản trị:

– Quản trị tài khoản người dùng và quyền truy cập của tài khoản

– Giám sát, hậu kiểm tất cả giao dịch ETC, giao dịch MTC

* Phân hệ kế toán vé:

– Quản trị chức năng kế toán: Quản lý danh mục, quản lý vé mã vạch, lập bảng kê và báo cáo

* Đồng bộ, quản lý dữ liệu:

– Đồng bộ dữ liệu: Đồng bộ dữ liệu giao dịch không dừng cho BE. Đồng bộ dữ liệu giao dịch một dừng cho MTC.

– Quản lý CSDL: Sao lưu, phục hồi dữ liệu

* Xử lý sự cố:

– Xử lý sự cố tại trung tâm

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM THU PHÍ

Hạng mụcGiá phần mềm (VND)
Phần mềm quản lý soát vé và điều khiển làn xe750.000.000
Chi phí tích hợp phần mềm hệ thống ETC và MTC110.000.000
Phần mềm báo cáo cho xe miễn giảm60.000.000
Phần mềm quản lý thu phí kín ETC tại trung tâm7.200.000.000
Phần mềm quản lý thu phí ETC tại trạm thu phí1.440.000.000
Nâng cấp phần mềm quản lý và điều khiển làn xe tại các làn ra MTC200.000.000
Phần mềm nhận dạng biển số kèm khóa cứng300.000.000

GIẢI PHÁP

Dự án tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

vi