Team building 2016 – Amazing race

Sau nhiều ngày chuẩn bị tất bật, Teambuilding:  AMAZING RACE ITD 2016 – ITD Group đã chính thức “bùng nổ” trong ba ngày (từ 29 – 7 đến 31-7- 2016) tại Đà Lạt. Đây là một trong những hoạt động thường niên nhằm khơi dậy tinh thần làm việc và kết nối tình thân của […]