Team building 2018 – Fly higher together

Chương trình TEAMBUILDING ITD  Group 2018 với chủ đề FLY HIGHER TOGHETHER là một chương trình mang ý nghĩa gắn kết tình đồng đội, tạo sân chơi, giao lưu cho các công ty thành viên trong Tập Đoàn càng ngày càng bay cao bay xa hơn nữa. Hàng năm chương trình gắn kết TEAMBUILDING có […]