Hệ thống Phần mềm an ninh tích hợp – iSecurity

Hệ thống Phần mềm an ninh tích hợp – iSecurity – Platform cho các phân hệ, giao thức kết nối – Hiển thị tường màn hình – Quản lý sự kiện, cảnh báo – Quản lý thiết bị – Bản đồ (mặt bằng) – Tìm kiếm – Báo cáo thống kê, dashboard – Phân quyền, […]