Công nghệ Tiên Phong (ITD) dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 10%

CTCP Công nghệ Tiên Phong (Mã chứng khoán : ITD – sàn HOSE ) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 ngày 30/6/2020. Trước đó, trong nghị quyết Hội đồng quản trị công bố kế hoạch năm 2020 với doanh thu 610 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc […]