Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Nguyễn Ngọc Trung – Thành viên HĐQT

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Nguyễn Ngọc Trung – Thành viên HĐQT

Ngày ban hành

26/10/2016

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Cá nhân

Người ký

Nguyễn Ngọc Trung

Miêu tả văn bản

Ông Nguyễn Ngọc Trung - Thành viên HĐQT báo cáo kết quả giao dịch

Văn bản cùng loại gần đây

vi