Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017 (sau soát xét)

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017 (sau soát xét)

Ngày ban hành

28/11/2017

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Văn bản cùng loại gần đây

vi