C/v giải trình HOSE về giới hạn phạm vi soát xét và ngoại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2013

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

C/v giải trình HOSE về giới hạn phạm vi soát xét và ngoại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2013

Ngày ban hành

04/12/2013

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Văn bản cùng loại gần đây

vi