CBTT – Nghị quyết HĐQT về phương án xử lý số cổ phần CBNV không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT – Nghị quyết HĐQT về phương án xử lý số cổ phần CBNV không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP

Ngày ban hành

13/02/2023

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

CBTT – Nghị quyết HĐQT về phương án xử lý số cổ phần CBNV không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP

Văn bản cùng loại gần đây

vi