CBTT_Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT_Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

Ngày ban hành

29/09/2022

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

CBTT_Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

Văn bản cùng loại gần đây

vi