Điều chỉnh Báo cáo tài chính riêng từ ngày 01/04/2013 đến 30/09/2013

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Điều chỉnh Báo cáo tài chính riêng từ ngày 01/04/2013 đến 30/09/2013

Ngày ban hành

15/11/2013

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Văn bản cùng loại gần đây

vi