Giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020 (01/04/2020 – 31/03/2021)

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020 (01/04/2020 – 31/03/2021)

Ngày ban hành

18/06/2021

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020 (01/04/2020 - 31/03/2021)

Văn bản cùng loại gần đây

vi