Giải trinh ý kiến lưu ý của Kiểm toán về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được soát xét 06 tháng đầu năm

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Giải trinh ý kiến lưu ý của Kiểm toán về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được soát xét 06 tháng đầu năm

Ngày ban hành

04/12/2014

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Văn bản cùng loại gần đây

vi