ITD – Giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022 (01/04/2022 – 31/03/2023)

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

ITD – Giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022 (01/04/2022 – 31/03/2023)

Ngày ban hành

16/06/2023

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

ITD - Giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022 (01/04/2022 – 31/03/2023)

Văn bản cùng loại gần đây

vi