ITD_Giải trình chênh lệch LNST BCTC riêng và hợp nhất soát xét 2023

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

ITD_Giải trình chênh lệch LNST BCTC riêng và hợp nhất soát xét 2023

Ngày ban hành

21/11/2023

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty CP Công Nghệ Tiên Phong

Người ký

Nguyễn Vĩnh Thuận

Miêu tả văn bản

ITD_Giải trình chênh lệch LNST BCTC riêng và hợp nhất soát xét 2023

Văn bản cùng loại gần đây

vi