Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày ban hành

30/06/2020

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Văn bản cùng loại gần đây

vi