Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối

Ngày ban hành

06/11/2019

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

Văn bản cùng loại gần đây

vi