CBTT – Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đợt 1 vào cty Intelnet

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

CBTT – Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đợt 1 vào cty Intelnet

Ngày ban hành

17/05/2022

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

ITD

Người ký

Nguyễn Đức Thắng

Miêu tả văn bản

Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đợt 1 vào cty Intelnet

Văn bản cùng loại gần đây

vi