Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25

Ngày ban hành

03/11/2015

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Miêu tả văn bản

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25 về vốn điều lệ công ty, từ 127.711.950.000 đồng lên 153.249.760.000 đồng.

Văn bản cùng loại gần đây

vi