Văn bản giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán tại BCTC 2014 được kiểm toán

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Văn bản giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán tại BCTC 2014 được kiểm toán

Ngày ban hành

28/07/2015

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong

Người ký

Lâm Thiếu Quân

Miêu tả văn bản

Văn bản cùng loại gần đây

vi