[rank_math_breadcrumb]

Triết lý kinh doanh

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, nơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng thành công tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống.

SỨ MẠNG

Chúng tôi tự hào đóng góp vào sự thành công của khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm kỹ thuật cao, các giải pháp tích hợp công nghệ mới và dịch vụ hoàn hảo.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi luôn khát vọng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua thúc đẩy và triển khai  áp dụng những công nghệ mới.

Chúng tôi luôn nỗ lực, bền bỉ, không ngơi nghỉ trong việc học hỏi, đổi mới, sáng tạo và đi đầu trong mọi hoạt động.

Chúng tôi luôn hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, đúng cam kết và với tinh thần trách nhiệm cao.

Chúng tôi luôn tin tưởng, tôn trọng, hợp tác và phối hợp với đồng nghiệp, qua đó bổ sung kiến thức kỹ năng cho nhau, giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và phát triển nghề nghiệp.

Chúng tôi luôn gắn liền sự phát triển của công ty với sự thành công và thỏa mãn của cá khách hàng, đối tác, cổ đông và sự thành đạt của mỗi thành viên tập đoàn.

Việc hoàn thành sứ mạng phụ thuộc vào năng lực của toàn bộ hệ thống cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên, trong đó các năng lực cốt lõi sau đây sẽ được ưu tiên phát triển nhằm tạo thế mạnh cạnh tranh lâu dài cho tập đoàn

NĂNG LỰC CỐT LÕI

Năng lực nắm bắt xu hướng phát triển của công nghệ và kiến thức chuyên sâu của nhiều lĩnh vực kỹ thuật, từ đó đề xuất và triển khai thành công các giải pháp phức tạp đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Năng lực xây dựng và phát triển linh hoạt các đội nhóm dự án làm việc đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cam kết và trong phạm vi ngân sách.

Năng lực chia sẻ, trao đổi thông tin, thúc đẩy sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ và trôi chảy giữa các nhân viên, phòng ban, công ty thành viên.

Năng lực tích cực, chủ động tạo ra các định hướng kinh doanh sáng tạo; năng nổ trong hoạt động tiếp thị nhằm nhanh chóng đưa các giải pháp mới và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến ra thị trường, hướng tới sự khác biệt và vượt trội về kết quả so với các nhà cạnh tranh.

Năng lực tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích mọi thành viên luôn luôn học hỏi, đổi mới, sáng tạo và đề xuất ra những ý tưởng, những kiến nghị và đề xuất mới cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

vi