Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp

Chiều ngày 30/06/2022 vào lúc 13h30, tại Tầng 4 – Tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Công nghệ Tiên Phong đã được tổ chức nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh cũng như phương án phát hành hơn 8.5 triệu CP trong thời gian tới.

Các nội dung được trao đổi tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của ITD:

Năm 2022, Ban lãnh đạo ITD đặt mục tiêu như sau:

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021, Công ty sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, dự kiến số lượng cp phát hành cho việc chi trả cổ tức này là 2.1 triệu cp. Bên cạnh đó, ITD cũng sẽ phát hành hơn 1 triệu cp theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và 5.3 triệu cp để chào bán cho cổ đông hiện hữu. Như vậy theo kế hoạch, Công ty sẽ phát hành hơn 8.5 triệu cp trong năm 2022. Dự kiến vốn điều lệ của ITD sau khi hoàn thành phát hành thêm cp sẽ nâng lên thành 298 tỷ.

Theo ông Lâm Thiếu Quân – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT ITD, định hướng chiến lược đến năm 2025 của CTCP Công nghệ Tiên Phong sẽ tập trung vào 3 nhánh chính: Outsourcing (ITO), Technology (ITI) và Consulting (ITC). Mục tiêu tổng Doanh thu tập đoàn đến năm 2025 sẽ đạt 1.600 tỷ đồng.

Cũng tại Đại hội lần này, ITD sau khi nhận được đơn từ nhiệm của ông Lưu Đức Khánh đã thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Khánh. Ông Đinh Hoài Châu, hiện đang giữ vị trí TV HĐQT và Trưởng BKS tại nhiều Công ty lớn như Công ty CP Bamboo Capital, Công ty CP Bảo hiểm AAA,… đã được ITD bầu bổ sung vào ghế HĐQT còn trống.

Cùng nhìn thêm một số hình ảnh tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty CP Công nghệ Tiên Phong:

 

Nội dung liên quan

vi